This is an example of a HTML caption with a link.

Uvod u Ashtanga Yogu!

Ashtanga Yoga sa Mashom Nedevom, Nedjelja, 4.6. @ 17h!

Iako već postoji neko vrijeme u Sarajevu, ovaj sistem je nekako još novi u našem gradu, tako da želimo da vas malo približimo Ashtangi, koja dolazi izvorno sa Juga Indije, Mysore.
Aida, koja inače prakticira Ashtanga Yogu posljednjih 7 godina ide
u ovaj izvor kako bi sa svojim Guruom, nasljednikom ovog sistema, Sharat Jois-om, učila ovaj sistem. Jedini učitelji koji imaju blagoslov od Sharatha Joisa da dijele ovaj sistem drugim ljudima su oni koje on lično autorizuje. U Yogi je to “Parampara” ili prenos učenja Yoge sa direktno učitelj- student, i to je što ovaj sitem čini unikatnim, jer blagoslov za učenje treba da dodje od nosioca ove prakse. Upravo iz toga razloga, Masha Nedeva, koja dolazi iz Rusije, je posebna da je ona dobila blagoslov direkt od Sharath Joisa za podučavanje Prve i Druge serije ove Yoge, i zato je Autorizovana Level 2. Masha sada vodi Ashtangu Yogu u Prani a kroz ovaj uvod će vas približiti malo filozofiji ove prakse i generalno uvesti vas u ova sistem.
“Sanskritska reč “ashtanga” označava “osam nivoa” koji, prema Patanđalijevim Joga sutrama, korespondiraju sa osam različitih praksi – sredstava za kontrolu uma i pročišćenje unutarnjeg bića: jama (moralna pravila), nijama (samopročišćenje i proučavanje), asana (pozicija), pranajama (kontrola disanja), pratjahara (kontrola čula), darana (koncentracija), djana (meditacija) i samadi (kontemplacija).

U početku fokus je na svakodnevnom vježbanju asana da bi telo i čulni organi postali fleksibilni, što je preduslov za stabilnost uma. Tehnike Aštanga joge su grupisane u šest različitih serija od kojih bi svaka trebalo da bude vješto savladana ispravnim redoslijedom prije nego što se upustimo u savladavanje naredne.

Akcenat je na vinijasi, specifičnom sistemu disanje/pokret koji stvara toplotu, izaziva unutrašnje pročišćenje i poboljšava cirkulaciju. Tu su pozicija (asana) sa kontrakcijama (banda), disanje (uđaji) i mjesta na koja usmjeravamo pogled (dristi) što bi trebalo se ujediniti jedno s drugim.”
( preuzeto sa www.ashtangayogabelgrade.com)

SVI SU DOBRODOŠLI NA PREDAVANJE- ULAZ JE SLOBODAN!

masha4

2015 © Prana Yoga Studio Sarajevo